Co očekávat od IQ domácnosti?

Řídí typicky osvětlení, vytápění a klimatizaci a řadu doplňkových funkcí (vrata, žaluzie, bazén…), včetně např. multimédií pro jednotlivé místnosti či v rámci celé domácnosti. Spolupracuje také s externími systémy, jakými jsou zejména zabezpečovací zařízení a bazénová technologie i když je může mít i integrované.

Celkově vzato systém IQ bydlení pracuje buď samostatně, tedy v rámci jednotlivého úseku (vytápění, osvětlení, zásuvky…) nebo komplexně a pak umí – mimo jiné – aktivně pracovat s energiemi v rámci celého domova, takže například v létě v jedné části domu sníží teplotu, ve vinném sklípku se naopak postará o její stálé udržení nebo třeba za nepřítomnosti majitele zatáhne žaluzie v pokoji na jižní straně tak, aby se prostor zbytečně nepřehříval a tudíž se následně nemusel ochlazovat.

Komplexní řešení chytrého bydlení se tak stará o vzájemnou spolupráci nejrůznějších komponent a automaticky – podle svého nastavení – reaguje na změnu podmínek. Např. při otevření okna v zimě, u něj okamžitě zavře topení, či po příchodu obyvatel dům tak říkajíc „nahodí“. Na zmáčknutí jediného tlačítka, tzv. příchodového (à la zasunutí přístupové karty v hotelu) provede celou řadu funkcí, jako např. vytáhne žaluzie, pustí televizor, zapne kávovar, apod. a při odchodu dům zase „uspí“.

Právě takovéto lehce vyvolatelné sdružené funkce jsou silnou zbraní komplexního řešení inteligentní domácnosti, včetně například toho, že při odjezdu na dovolenou simuluje provoz domu stejně, jako za plného obsazení. Částečně to ale zvládají i některá řešení samostatná, typicky pro osvětlení či elektrické zásuvky.

Zařízení napojitelná do systému IQ domácnosti

Mohou být opravdu nejrůznějších druhů od čidel pro stmívání či pohyb, přes spínače a bezdrátové ovladače až po domácí spotřebiče (kávovar, pračka…) a zařízení typu kotel, rekuperace, atd. Rozdělit se dají na dva typy: buď jsou chytrá a tudíž přímo uzpůsobená spolupráci v rámci systému IQ bydlení, nebo tzv. hloupá a tudíž pracující pouze v režimu zapnuto/vypnuto například přes spínanou zásuvku.

Modulární řešení IQ domácnosti

Komplexní systémy chytré domácnosti mohou být často nasazovány postupně po jednotlivých fázích nebo modulech. Základem je ale vždy realizace infrastruktury, tedy kabeláže, resp. rozhodnutí, kam ji natáhnout a kde se spolehnout na bezdrátové řešení, nebo to nechat kompletně na něm. Vše ostatní se dá dodělat později, včetně napojení infrastruktury na řídící (základní, centrální) jednotku a samotného zprovoznění systému.

Zabezpečení v IQ domácnosti

Z pohledu chytrého bydlení je dvojího druhu. Buď se ho rozhodnete řešit zcela samostatně a tudíž ho nenapojovat na centrální řídící jednotku, nebo ho integrujete. Nejčastěji tak v tomto okamžiku jde o spolupráci s vnějším zabezpečovacím zařízením typicky jiného výrobce přes tzv. styčnou bránu, resp. nějaký adaptérový člen.

Ten může být, ale také nemusí být k dispozici pro konkrétní, vámi vybraný systém chytrého bydlení, resp. pro systém zabezpečovací. V tomto okamžiku je třeba se vždy informovat na obou stranách, a to dopředu, protože „integrovat či neintegrovat“ je jedna ze základních otázek.

Regulační prvky (členy)

Takové části systému chytrého bydlení, které reagují na nějaký podnět na jehož základě provedou příslušnou operaci. Je jím například regulace u elektro kotle, ventil u topení schopný zastavit produkci tepla v okamžiku otevření okna, nebo člen přesměrovávající odtok dešťové vody z naplněné nádrže.

Topologie infrastruktury IQ domácnosti

Postup a směr natahování kabelů, tzv. topologie, se nejčastěji zajišťuje dvojím způsobem. Buď jako „hvězda“ („do hvězdy“, „do hvězdice“) nebo jako „sběrnice“ („do sběrnice“, „do série“). V druhém případě je celý systém chytrého bydlení, resp. jeho infrastruktura, postavena na tzv. sběrnicové, nebo také sériové topologii a zařízení jsou mezi sebou postupně propojována například dvoužilovým kabelem. V případě zapojení „do hvězdy“ je středem centrální jednotka od které se napojuje každé jednotlivé zařízení zvlášť. Výhody a nevýhody jsou zřejmé a například u „hvězdy“ systém při velké instalační ploše vyžaduje neúměrné množství kabelů.

Čidla a snímače

Je jich celá řada a dají se rozdělit například na bezpečnostní (pohybová, okenní, detektory kouře a plynu, atd.), či pro měření nejrůznějších veličin, jako vlhkost, teplota a spotřeba elektrické energie. Existují ale i snímače, resp. čidla vysloveně speciální, jako například pro biometrické údaje (typicky otisk prstu) a také chladničkové a mrazničkové čidlo pro teplotu. Čidla a snímače se do systému chytré bydlení napojují drátově i bezdrátově a vždy záleží na jejich typu. Většinou však pro dané čidlo či snímač existují obě varianty. Výhodou drátových je nulová starost o napájení, u bezdrátových se musí baterie měnit, což ale nyní obnáší výměnu třeba jednou za rok či dva.

Zásuvka (spínaná zásuvka)

Dálkově nebo tlačítky ovladatelná a nastavitelná zásuvka (nebo zásuvky) spínající v určitém čase či za určitých okolností napojený spotřebič. Může jít o prosté zapnutí osvětlení nebo třeba o spuštění vytápění při poklesu teploty na určitou úroveň. Dálkové ovládání může být místní, ale klidně také třeba vzdálené, protože některé jsou vybaveny SIM kartou.

Zajištění proti výpadku elektrické energie

Buď se vůbec neřeší (nutno ale vyřešit přístup k základním funkcím, jako je např. otvírání elektricky ovládaných dveří), nebo se řeší pouze krátkodobé a jen pro některá zařízení typicky prostřednictvím tzv. UPS, tedy záložního zdroje. Kompletní řešení pak spočívá v aktivaci nějakého záložního generátoru zajišťujícího úplnou, nebo částečnou funkčnost podle stanovených požadavků.

Správně navržená chytrá domácnost bude mít základní funkce ovladatelné tradičním způsobem, alternativně pak pomocí nějakých dotykových panelů, přes PC, z mobilního telefonu, tabletu nebo dnes už také čtečky elektronických knih a chytrého televizoru. Tato zařízení pak mají přístup ke všem funkcím chytré domácnosti (většinou) a nemělo by záležet na tom odkud se ovládá.

Dobrý návrh IQ bydlení musí také počítat se zabezpečením proti výpadku elektrické energie, resp. s tím, že domácnost musí být v alespoň nějakém rozumném základu ovladatelná i bez elektrického proudu. Vždy se například budete potřebovat dostat domů…