Eurotronic Comet – Termostatická hlavica

0

Kompatibilita s riadiacimi jednotkami Fibarom Home Center 2 a Home Center Lite

Termostatická hlavica zatiaľ nie je kompatibilná s riadiacimi jednotkami od spoločnosti Fibaro.

Kompatibilita s riadiacou jednotkou Vera Edge

Termostatická hlavica je kompatibilná s riadiacou jednotkou Vera Edge – funguje väčšina funkcií.

Pridanie a nastavenie termostatickej hlavice Eurotronic Comet do rozhrania VERA UI7

V rozhraní VERA UI7 Vyberte DevicesAdd Device

1

Ďalej vyberte Additional DevicesOther DevicesOther ZWave device

2

Teraz nasleduje inštalácia samotného zariadenia.

  • Odinštalujte starý termostat, odoberte ho z ventilu.
  • Odstráňte kryt batérie zatlačením na veko smerom hore. Vložte batérie. Nepoužívať dobíjacie batérie! Dávajte pozor na správnu polaritu! Na displeji sa zobrazí PREP. Teraz sa motor otvorí úplne, aby inštalácia bola jednoduchšia. Akonáhle je Comet Z-wave pripravený na inštaláciu, na displeji sa zobrazí INST. Symbol blikajúcej rádio antény označuje, že zariadenie je pripravené na pridanie.
  • Zakrúťte spojovacie matice (krúžok na výrobku) na ventile. V prípade, že spojovacie matice nevôjdu, potrebujete adaptér. Teraz spustite režim pridania na vašej riadiacej jednotke.

 V rozhraní Vera UI7, kliknite Next

3

Začne odpočítavanie. Stlačte tlačidlo v boxe pre batérie a držte ho 5 sekúnd. Na displeji sa zobrazí ADAP a prístroj sa inicializuje. Po inicializácii sa zobrazí hlavná obrazovka. INFO: chybový kód sa ukáže, ak dôjde k zlyhaniu.

4

 Pomenujete si zariadenie *Name a umiestnite zariadenie *Room, po vypnení kliknite na Finish.

5

Po pridaní zariadenia môžete vidieť jednoduchú ikonu v rozhraní VERA UI7 pre jeho ovládanie.

6Pomocou, ktorej môžete nastavovať teplotu na hlavici bezdrôtovo a sledovať izbovú teplotu.

Manuálne nastavenie teploty

Termostatická hlavica môže pracovať vo viacerých módoch, keď chcete nastaviť teplotu manuálne pomocou kolieska na termostatickej hlavici – hlavica sa prepne do módu Manu.

1

Manu-Mode

Comet-Z sa prepína do módu Manu-Mode. Ak je použité koliesko na zariadení pre zmenu teploty. Táto zmena prepíše nastavenia v riadiacej jednotke počas 2 hodín. Po tomto čase sa teplota opäť vráti do naprogramovaných nastavení v riadiacej jednotke.

Techniku pre tento návod poskytol obchod SmarterHOME

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ