Jak se liší kabeláž IQ domácnosti od té běžné

Chytré bydlení vyžaduje chytrou elektroinstalaci. Pro tažení základní kabelové infrastruktury se v současnosti využívá dvojího přístupu (topologie): „do sběrnice“ a „do hvězdy“.

Při tradičním zapojení domovní elektroinstalace jde kabel s 230 V od světla či světel k vypínači (vypínačům) a dále do domovního rozvaděče. Přepnutím tlačítka na stěně tak vlastně zapneme nebo vypneme přívod elektrického proudu.

Loxone-topologie

Při instalaci v chytré domácnosti, jde kabel od světla do domovního rozvaděče a vypínače jsou tak propojeny – stejně jako vše ostatní – s centrální řídící jednotkou a představují jen další „čidlo“ nebo nějaký signalizační vstup. Podle jeho chování (přepnutí, nebo třeba utlumení) řídící jednotka sepne příslušený okruh, resp. vyvolá patřičnou funkci nebo také funkce, protože těch může být na jedno zmáčknutí tlačítka i víc. Kupříkladu vypínač u domovních dveří, může posloužit jako tzv. příchodové, nebo odchodové, tlačítko vyvolávající např. dvě akce současně: zapnutí světla a spuštění hudby. Obdobně ale může posloužit například klávesnice od zabezpečovacího systému po zmáčknutí tlačítka pro odjištění, nebo čtečka nějaké přístupové karty. Fantazii, a počtu úkonů, se v tomto okamžiku meze v podstatě nekladou.

Kabeláž tak na jednu stranu v chytré instalaci může být co do zapojení jednodušší, na druhou stranu jí může být i podstatně více a v tomto ohledu záleží na zmiňované topologii instalace, tedy přístupu k „zasíťování“ domácnosti (způsobu natahování kabelů). Ta se dnes zajišťuje dvojím způsobem:

– Topologie „hvězdy“ („do hvězdy“, „do hvězdice“), kdy od každého zařízení či vstupu jako je třeba vypínač vede kabel rovnou do rozvaděče.

– Topologie „sběrnice“ („do sběrnice“) u něhož jsou zařízení, opět včetně zásuvek a vypínačů, atd., postupně napojována na kabel vedoucí do rozvaděče (sériové zapojení).

Někdy výrobci IQ bydlení nabízejí obojí a tu kterou topologii nasazují podle velikosti domácnosti, tedy instalační plochy. Jiní přísahají pouze na jeden z těchto systémů a ten vehementně prosazují. Faktem je, že oba mají své výhody a své nevýhody a například „hvězda“ by při velké ploše instalace vedla k enormní spotřebě kabelů nemluvě o tom, že někudy také musí vést a tudíž se pro ně musí připravit prostupové otvory.