Průzkum: 8 z 20 Čechů nikdy neslyšelo pojem internet věcí

0

Laická veřejnost téměř nemá povědomí o Internetu věcí a jeho využití. Poukazuje na to průzkum, který vznikl ve spolupráci Českých Radiokomunikací (ČRa) a Nielsen Admosphere. Téměř 83 % dotazovaných odpovědělo, že pojem Internet věcí neznají.  Obecně lze říci, že Češi očekávají od Internetu věcí zlepšení životní úrovně, především díky tomu, že se v budoucnosti budou i ty nejobyčejnější věci transformovat na tzv. „smart“.

Přestože pojem Internet věcí aktuálně silně rezonuje v IT a tech komunitě, pro laickou veřejnost je stále neznámý. 83 % dotázaných v průzkumu společnosti Nielsen Admosphere uvedlo, že si nedokáže pod pojmem Internet věcí nic představit. Zajímavostí je, že téměř každý čtvrtý Čech je zřejmě velkým fanouškem katastrofických sci-fi filmů, protože po vysvětlení pojmu Internet věcí vyvstaly u této skupiny obavy o budoucnost lidské civilizace (39 % dotazovaných).

Téměř polovina respondentů si od Internetu věcí slibuje zlepšení produktů a služeb. Pozitivněji smýšlející Češi vkládají velká očekávání do věcí z kategorie chytrých domácností (60 %), chytrých automobilů (59 %) a tzv. „wearables“ – nositelných zařízení (39 %).

cra_pruzkum_iot(1)

Výzkum provedla společnost Nielsen Admosphere. Cílovou skupinou byla internetová populace starší 15 let. Analýza dat byla uskutečněna na vzorku 507 respondentů.

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ