Siemens na veletrhu Smart City Expo World Congress 2017

0

Od 14. do 16. listopadu proběhne v Barceloně veletrh Smart City Expo World Congress, největší evropské setkání k problematice chytrých měst. V jeho rámci se představí společnost Siemens, která zde bude prezentovat svá řešení  pro optimalizaci výkonnosti budov a ke zvyšování efektivity dopravních a energetických systémů. Siemens je již tradičně globálním partnerem veletrhu.

Veletrh Smart City Expo World Congress  bude zaměřený na výzvy, kterým musí v současné době města čelit, tedy na urbanizaci, globalizaci a změnu klimatu. Akce se zúčastní na 700 měst z celého světa, více než 600 vystavovatelů a během doprovodném kongresu vystoupí 420 řečníků.

S rostoucími požadavky obyvatel měst stoupá potřeba inteligentních řešení, která bývají prezentována pod označením chytrá města. Siemens dokáže inteligentní řešení integrovat do infrastruktury měst a úspěšně tak posílit efektivitu budov či dopravy i energetických systémů. Tyto kroky vedou ke zlepšení kvality života obyvatel měst, díky použití nejmodernějších technologií dochází ke zvyšování efektivity, bezpečnosti, ekonomické konkurenceschopnosti, tvorbě příjemného a zdravého prostředí pro život.

Expozice Siemens na Smart City Expo World Congress

Expozice společnosti Siemens je zaměřena na potenciál měst ukrytý v digitalizaci. Právě digitalizace umožňuje implementaci inovativních řešení, která zlepšují život ve městech. Mezi klíčová řešení, která Siemens představuje na Smart City Expo World Congress, patří:

Inteligentní budovy

Díky rostoucímu počtu obyvatel ve městech jsou na budovy a systémy v budovách kladeny stále větší nároky. Integrováním inteligentního řešení do budov lze úspěšně posílit jejich efektivitu. Příkladem je řídicí systém, který snižuje energetickou náročnost stavby a současně majiteli z jednoho místa poskytuje plnou kontrolu nad veškerými technologiemi v budově (vytápění, větrání, klimatizaci, osvětlení a zastínění vnitřních prostor, automatické řízení parametrů prostředí, řízení spotřeby energie a ochranu proti požáru i zabezpečovací funkce, jako je videodohled a detekce proti neoprávněnému vniknutí).

Digitální služby pro příjemnější cestování

Správným technologickým řešením lze zvýšit dostupnost městské mobility, optimalizovat její výkonnost a především zvýšit komfort cestujících. Společnost Siemens nabízí inovativní softwarová řešení pro městskou a příměstskou železniční dopravu, plánování cest, informační dopravní systémy, řešení prodeje jízdenek a intermodální mobilní platformy. Aplikace pro mobilní zařízení umožňují cestujícím zvýšit pohodlí před, během i po ukončení jejich cesty.

Inteligentní dopravní systémy

Mobilita budoucnosti představuje komplexní systém postavený na inteligentní a propojené infrastruktuře. Tento komplexní přístup je jedním z důvodů, proč Siemens vyvíjí jedinečnou senzorovou technologii umožňující autonomní řízení a inteligentní sledování silničních oblastí s různými případy použití, např. parkovací systémy.

City Performance Tool

City Performance Tool (CyPT) slouží ke zmapování nejúčinnějších technologií v infrastruktuře měst pro dosažení ekonomických a ekologických cílů. Jedná se o výkonný simulační nástroj, díky kterému je možné vyhodnotit a predikovat různé scénáře. CyPT zároveň poskytuje informace o tom, jak každé rozhodnutí vedení města ovlivní tvorbu pracovních míst a růst infrastruktury. CyPT také reportuje klíčové ekonomické a enviromentální ukazatele napříč dopravou, budovami a energetikou.

Digitální stanice 4.0

ControlGuide Digital Station Manager je řešení, které kombinuje integraci funkcí SCADA, PIS/PA, CCTV a komunikačních funkcí do jediného systému. Tato integrace usnadňuje výměnu informací, koordinaci a interakci mezi různými subsystémy, což jim umožňuje jednat jako jedna jednotka. Provozovatelé jsou vybaveni jedním společným HMI umožňujícím sledovat a řídit všechny různé subsystémy.

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ