Základní infrastruktura IQ domácnosti

Podle druhu instalace může být buď kabelová nebo bezdrátová (rádiová komunikace na speciální frekvenci). V případě „drátové“ instalace jde jednak o kabeláž potřebnou k propojení čidel, zásuvek, vypínačů regulátorů, atd., a také o rozvody pro audio a videosignál, včetně rozhlasového a televizního, a také o klasickou počítačovou síť plus opět bezdrátové Wi-Fi sloužící nejen k ovládání systému přes mobil, ale typicky i k dodatečnému rozvodu audio video signálu.

Mj. se ale řeší například i napojení kompatibilních domácích spotřebičů u kterých jdou řídit dokonce i jejich funkce a nejen prosté zapnutí a vypnutí. V praxi se vše nejčastěji zajišťuje přes nějaký speciální typ kabelu a jednotliví výrobci mají v tomto ohledu svá jasná doporučení, kterým je radno kvůli záruce vyhovět. V případě některých, a nedá se obecně říci, že jednodušších systémů, může ale jít i o klasický ethernetový kabel.

Jako infrastruktury se také někdy dá využít elektrického rozvodu 230 V (tzv. Power Ethernet, Power LAN), přes který jdou řešit i běžné datové přenosy. Tady vždy záleží na konkrétním uspořádání rozvodu a obecně vzato se pro chytrý dům jako základní infrastruktura nedoporučuje. Někdy se však může použít jako doplňkové řešení.

Systémy řízení IQ domácnosti

Mohou být komplexní, řídící více méně vše, či specializované a určené například pouze pro vytápění, klimatizaci, osvětlení, žaluzie či třeba jen zásuvky. Vše pak funguje ryze samostatně a bez ohledu na cokoli ostatní a např. světlo se zapne ve stanovený čas nebo díky čidlu v okamžiku setmění, atd. Komplexní systémy naopak vše řeší, resp. mohou řešit, i s ohledem na podněty z více stran a dívají se byt či dům jako na celek.

Systémy provedení IQ domácnosti

Jsou podle druhu instalace trojí: bezdrátové, kabelové (drátové) a kombinované. Bezdrátové pracují na typicky megahertzové frekvenci (cca 400, 800 MHz), kabelové zpravidla na speciálním druhu kabelu, který je stanoven výrobcem systému IQ bydlení, ale někdy se používá i kvalitní ethernetový kabel. U prakticky všech systémů je pak instalováno běžné Wi-Fi jako doplněk minimálně určený pro ovládání z mobilu či tabletu.

Základní (řídící, centrální) jednotka

Mozek celého systému inteligentní domácnosti. Komunikuje se všemi zařízeními a má je všechny pod kontrolou. Na základě vašich požadavků a odezvy od čidel zajišťuje fungování chytré domácnosti v rámci nastavených parametrů a mimo jiné dovoluje také zpětně kontrolovat stav (zapnutí a vypnutí spotřebičů, průběh teploty, energie, atd.). Co do funkce, je řídící jednotka zcela samostatná, napojená na přívod elektrické energie s delší či kratší napájecí zálohou.